ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

              บริษัทคิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี 2538 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 96 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 76.8 ล้านบาท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรม อาคารสำนักงาน และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และรับจ้างบริหารให้แก่โครงการของกลุ่มบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ภายใต้แบรนด์ “เซ็นเตอร์ พอยท์”