ราคาหลักทรัพย์

@ 27 พฤษภาคม 67

ราคาเปิดตลาด

5.85

ราคาปิดตลาด

5.85

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05 (-0.85%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.85 - 5.85

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

11,100

มูลค่าการซื้อขาย

64,935