ราคาหลักทรัพย์

@ 26 ตุลาคม 64

ราคาเปิดตลาด

5.80

ราคาปิดตลาด

5.80

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.80 - 5.85

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

27,703

มูลค่าการซื้อขาย

160,703